Wnioski w programie "Mój Prąd" można składać wyłącznie w formie elektronicznej.
Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (można go założyć na stronie www.pz.gov.pl)
Jeżeli osoba chcąca złożyć wniosek, nie posiada profilu zaufanego musi podpisać pełnomocnictwo osobie posiadającej profil zaufany, która złoży wniosek w jego imieniu.
Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE!

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie w programie "Mój Prąd" należy przygotować wersję elektroniczną (skan) następujących dokumentów:

  • Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
  • Dowód zapłaty faktury (potwierdzenie przelewu bankowego, KP lub oświadczenie o dokonanej wpłacie)
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano

 

   
© ALLROUNDER3