Moduły fotowoltaiczne stanowią podstawowy element instalacji, który służy do bezpośredniej zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego. Zastosowane moduły fotowoltaiczne powinny posiadać następujące parametry:

sprawność: nie mniejszą niż 18%;
typ ogniw: krzemowe;
wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy: nie większa niż 0,45%/°C;
odporność na PID: zgodnie z normą ICE 62804–1:2015 lub równoważną;
współczynnik wypełnienia: nie mniejszy niż 0,775;
tylko dodatnia tolerancja mocy;
wytrzymałość mechaniczna: nie mniejsza niż 5 400 Pa;
spadek mocy modułów po pierwszym roku pracy: nie większy niż 3%.

   
© ALLROUNDER3