jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, podpięta do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Mikroinstalacje o mocy do 10 kWp - opust 80% (czyli za każdą oddaną do sieci 1 kWh możesz odebrać 0,8 kWh energii)

Mikroinstalacje powyżej 10 kWp do 50 kWp - opust 70% (czyli za każdą oddaną do sieci 1 kWh możesz odebrać 0,7 kWh energii)

   
© ALLROUNDER3