Najwyższa jakość

Trwałe i niezawodne instalacje oparte na produktach największych światowych firm (Longi Solar, Canadian Solar, Huawei, Goodwe, Sofar). Zoptymalizowane do najwyższych uzysków energii elektrycznej. Podzespoły użyte do budowy instalacji to aluminium, stal nierdzewna oraz osprzęt odporny na promieniowanie UV.

   

Terminowe dostawy

Dostawy i montaż realizowane są zgodnie z ustaleniami klienta. Wykwalifikowani instalatorzy, certyfikacja UDT oraz dbałość o najdrobniejsze szczegóły to domena firmy ECOPLUS. Kompleksowa obsługa dokumentacji, bezpłatna wycena, podłączenie do sieci AC, konfiguracja sieci internet i systemu monitoringu to podstawowe usługi każdej instalacji. 

   

Konkurencyjne ceny

W związku z tym, że firma jest producentem akcesoriów do fotowoltaiki - posiadamy atrakcyjne ceny za produkty najwyższej jakości oraz coraz większe grono setek zadowolonych klientów. 

   

Główne założenia programu Mój prąd 5.0

 


I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

   3. Urządzenia dodatkowe:
 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Od kwietnia ubiegłego roku zmienił się system rozliczeń prosumentów. Zainteresowane osoby - dotychczasowi i przyszli właściciele fotowoltaiki zaczęli się zastanawiać w jaki sposób net-billing wpłynie na opłacalność fotowoltaiki. Większość była zdania, że w porównaniu do systemu opustów będzie to system mniej korzystny. Czy tak się jednak stało? Wyniki mogą wprawić w zakłopotanie.

1 lutego 2023 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) za styczeń 2023 r. Na podstawie RCEm wyznaczana jest kwota zasilająca depozyt prosumencki. Na ten moment PSE wyznaczyły osiem RCEm. Siedem z nich dotyczyło miesięcy od kwietnia 2022 r. - początku obowiązywania net-billingu w Polsce do końca 2022 roku. Przypomnijmy, że cena opublikowana w lipcu dotyczyła 3 miesięcy - kwietnia, maja i czerwca. Cena opublikowana w lutym jest pierwszą, która dotyczy energii oddanej do sieci w tym roku.

WAŻNE! - ZMIANA POZIOMU DOFINANSOWANIA W MP4 - już od dnia 15.12.2022 r.
NOWY FORMULARZ WNIOSKU od dnia 15.12.2022 r.

  1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
    wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

    • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

Zgodnie z nowelą, kto złoży poprawny i kompletny wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2022 roku będzie mógł skorzystać jeszcze z obecnych zasad, czyli opustów. Jeśli we wniosku będzie błąd, to czas na jego poprawę wyniesie 14 dni od otrzymania wezwania.

Prawa do zachowania systemu rozliczeń obowiązuje przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci. W obecnym systemie prosument odbiera w ciągu roku 80 proc. energii wprowadzonej do sieci, gdy ma instalację do 10 kW, albo 70 proc. przy instalacjach 10-50 kW. Od tej energii nie płaci opłat dystrybucyjnych i zmiennych w rachunku za prąd. W nowym systemie już tak nie będzie.

 

Kto złoży wniosek o przyłączenie mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 roku skorzysta z systemu opustów już tylko do 30 czerwca 2022 roku. Od 1 lipca 2022 roku ma obowiązywać już rozliczenie według wartości energii wprowadzonej do sieci i pobranej z niej czyli net billing. Będzie to polegało na tym, że sprzedawca energii będzie prowadził "depozyt prosumencki".

Rozliczenie energii

Poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE, który zawiera nowe reguły rozliczeń prosumentów. Wczoraj wieczorem tj. piątek 29.10.2021 Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, podczas którego poprawkę przesuwającą wejście w życie ustawy o dwa miesiące, na 1 kwietnia 2022r.

Prosumenci, którzy uruchomią instalację fotowoltaiczną do tego dnia, lub rozpoczną proces ubiegania się o przyłączenie do sieci, będą mogli nadal korzystać z rozliczeń w dotychczasowym systemie opustów w okresie do 15 lat.

Natomiast prosumenci, którzy rozpoczną proces przyłączania po 31 marca 2022 r., mają być rozliczani na nowych zasadach zgodnie z systemem net-billingu, sprzedając niewykorzystane nadwyżki energii po średniej cenie z rynku hurtowego (przy czym obowiązywać ma okres przejściowy do połowy 2022 r., do kiedy ta grupa prosumentów ma być tymczasowo objęta dotychczasowymi rozliczeniami w formie opustów).

Cena energii, po jakiej będą rozliczani nowi prosumenci rozpoczynający proces przyłączenia po 31 marca, będzie zgodna ze średnią ceną miesięczną, która została odnotowana na Towarowej Giełdzie Energii, a od połowy 2024 r. mają przejść na ceny godzinowe.

Źródło: http://wysokienapiecie.pl

 

W dniu 1.07.2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie. Bezzwrotna dotacja na instalacje fotowoltaiczne w ramach rządowego programu Mój prąd 3.0.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Kwota dofinansowania w 3 edycji wynosi 3 tys. zł (do 50% kosztów kwalifikowanych). Dotacja obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.
Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Więcej informacji na temat programu Mój prąd 3.0.

Fotowoltaika - na czym to polega

Panele fotowoltaiczne czerpią energię z promieniowania słonecznego i wytwarzają prąd stały w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, które zachodzi w pojedynczym ogniwie krzemowym. Falownik (składnik zestawu fotowoltaicznego) przekształca prąd stawy na energię elektryczną w sieci domowej. Oznacza to brak emisji zanieczyszczeń i koniec przymusu uzupełniania paliwa – energia słoneczna się nie kończy! Obecna technologia pozwala już na swobodne zabezpieczenie energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego.

Bezzwrotna dotacja w programie Mój prąd 5 000 zł. 

Obecnie nie ma bezzwrotnego dofinansowania w programie Mój prąd. Pierwszy z programów zakończył sie w grudniu 2020 r.  Zapowiedzi rządu przewidują kolejną edycję tego programu od lipca 2021r.  Dobrą informację (niepotwierdzoną) jest możliwość ubiegania sie o dotację dla wszystkich, którzy ponieśli wydatki na fotowoltaikę po 31 stycznia 2020r. co oznacza, że osoby, które nie skorzystały końcem 2020 r. z programu Mój prąd będą mogły skorzystać z dotacji w nowym rozdaniu. 

Fotowoltaika 2021 – dofinansowanie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku – dzięki temu uprawnione osoby mogą odliczyć od podatku koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku w tym także na fotowoltaikę.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek.
Limit odliczenia jest związany z podatnikiem, a nie przedsięwzięciem – maksymalnie odliczy on 53 000 zł. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną.

Ulga w ramach programu Czyse powietrze. 

Program ten przewiduje wsparcie dla fotowoltaiki w postaci nieoprocentowanego kredytu. Nie ma tu bezzwrotnej dotacji. Nie można łączyć programu Czyste powietrze z innymi formami wsptarcia. 

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To aż 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%!

Kto może skorzystać z ulgi?
Podatnik podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023, z powodu wyczerpania budżetu programu.

 

   
© ALLROUNDER3